Informații

Direcţia Judeţeană de Statistică GALAȚI

Anunt concurs de recrutare inspector superior octombrie 2023

În baza prevederilor art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  art. IV alin.(2) lit. a) din OUG 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi în baza   H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltareaRead more about Anunt concurs de recrutare inspector superior octombrie 2023[…]

Anunt concurs post contractual ASA 2023

Anunt concurs post contractual ASA 2023

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Rezultatul probei scrise – concurs ASA 2023şi a Ordinului Preşedintelui I.N.S. nr. 809/27.06.2023 privind modificarea anexei nr. 1 şi anexei nr.2 la OPINS nr. 390/26.05.2023 privind înfiinţarea unor posturi în afaraRead more about Anunt concurs post contractual ASA 2023[…]

Anunt concurs recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie – iunie 2023

Anunt concurs recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie – iunie 2023

În baza prevederilor art. 618 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ GALAŢI, cu sediul în str. Nicolae Bălcescu, nr. 80, Mun. Galaţi, judeţul Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadăRead more about Anunt concurs recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie – iunie 2023[…]

Anunt concurs personal contractual RPL – iunie 2022

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ GALAŢI, cu sediul în str. N. Bălcescu, nr. 80, Mun. Galaţi, judeţul Galaţi, organizeazǎ concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată  (iulie 2022 – 30 noiembrie 2023) a 1 (unu) post contractual vacant de execuție, în vederea efectuării activităților privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021,Read more about Anunt concurs personal contractual RPL – iunie 2022[…]

Anunt examen promovare in grad profesional imediat superior celui detinut

Anunt examen promovare in grad profesional imediat superior celui detinut

În baza prevederilor art. 618 alin. (22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ GALAŢI, cu sediul în str. Nicolae Bălcescu, nr. 80, Mun. Galaţi, judeţul Galaţi, organizează în data de 28.04.2022 – proba scrisă, examenul de promovare în grad profesional imediat următor, în limita funcțiilorRead more about Anunt examen promovare in grad profesional imediat superior celui detinut[…]