Informații

Direcţia Judeţeană de Statistică GALAȚI

Anunt concurs de recrutare consilier de achizitii superior aprilie 2024

În baza art. VII din O.U.G. nr.115/2023 – alin.(2) lit.a) și art.VII alin.(7)/XI/XII din O.U.G. nr.121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ GALAŢI, cu sediul în str. Nicolae Bălcescu, nr.80, Mun. Galaţi, judeţul Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarei funcţii publice de execuție vacante: ConsilierRead more about Anunt concurs de recrutare consilier de achizitii superior aprilie 2024[…]

Fenomenele demografice din judeţul Galaţi  în luna AUGUST 2023

Fenomenele demografice din judeţul Galaţi în luna AUGUST 2023

În judeţul Galaţi, în luna august 2023  s-au înregistrat 402 născuţi-vii, în timp ce numărul deceselor înregistrate a fost de 559 persoane. În luna august 2023 s-a înregistrat un spor natural negativ (numărul născuţilor-vii minus numărul decedaţilor), excedentul numărului de decedaţi  faţă  de  numărul născuţilor-vii  fiind de 157 persoane. Numărul copiilor cu vârstă sub unRead more about Fenomenele demografice din judeţul Galaţi în luna AUGUST 2023[…]

Anunt concurs de recrutare inspector superior octombrie 2023

În baza prevederilor art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  art. IV alin.(2) lit. a) din OUG 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi în baza   H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltareaRead more about Anunt concurs de recrutare inspector superior octombrie 2023[…]

Anunt concurs post contractual ASA 2023

Anunt concurs post contractual ASA 2023

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Rezultatul probei scrise – concurs ASA 2023şi a Ordinului Preşedintelui I.N.S. nr. 809/27.06.2023 privind modificarea anexei nr. 1 şi anexei nr.2 la OPINS nr. 390/26.05.2023 privind înfiinţarea unor posturi în afaraRead more about Anunt concurs post contractual ASA 2023[…]