Despre Județul Galați

Aşezarea geografică

Judeţul Galaţi este situat în partea central-estică a ţării noastre, desfăşurându-se între 45o25’ şi 46o10’ latitudine nordică, între 27o20’ şi 28o10’ longitudine estică. Ca poziţie geografică, judeţul Galaţi se înscrie în aria judeţelor pericarpatice-dunărene, fiind situat în partea cea mai sudică a Moldovei, la confluenţa a trei mari ape curgătoare: Dunăre, Siret şi Prut, în sec­torul fluvio-maritim al ţării.

În partea de nord se mărgineşte cu judeţul Vaslui, la est, Pru­tul formează graniţa naturală cu Republica Moldova, spre sud, Dunărea stabileşte limita cu judeţul Tulcea, la sud-vest, pe linia Siretului, are ca vecin judeţul Brăila, iar la vest şi nord-vest, în mare parte pe cursul ace­luiaşi râu, se învecinează cu judeţul Vrancea. În aceste limite geografice judeţul Galaţi ocupă 4466,3 km2, adică 1,9 la sută din suprafaţa României.

Relieful

Prin poziţia sa la exteriorul arcului carpatic, judeţul Galaţi ocupă zona de întrepătrundere a marginilor provinciilor fizico-geografice est-europeană, sud-europeană şi, în parte, central-europeană, ceea ce se reflectă fidel atât în condiţiile climaterice, în învelişul vegetal şi de soluri, cît şi în structura geologică a reliefului.

Aceasta din urmă oferă o privelişte cu înălţimi domolite, cuprinse între 310 m în nord şi 5-10 m la sud.

Regiunea în sine prezintă un relief tabular cu o fragmentare mai accentuată în nord şi mai slabă în sud, distingându-se, după altitudine, poziţie si particularităţi de relief, cinci unităţi geomorfologice: Podi­şul Covurluiului, Câmpia Tecuciului, Câmpia Covurluiului, Lunca Si­retului Inferior şi Lunca Prutului de Jos.

Clima

Teritoriul Judeţului Galaţi aparţine în totalitate sectorului cu climă continentală (partea sudică şi centrală însumând mai bine de 90% din suprafaţă, se încadrează în ţinutul cu climă de câmpie, iar extremitatea nordică reprezentând 10% din teritoriu, în ţinutul cu climă de dealuri). În ambele ţinuturi climatice, verile sunt foarte calde şi uscate, iar iernile geroase, marcate de viscole puternice, dar şi de întreruperi frecvente provocate de advecţiile de aer cald şi umed din S şi SV care determină intervale de încălzire şi de topire a stratului de zăpadă. Pe fundalul climatic general, luncile Siretului, Prutului şi Dunării introduc în valorile şi regimul principalelor elemente meteorologice, modificări care conduc la crearea unui topoclimat specific de luncă, mai umed şi mai răcoros vara şi mai umed şi mai puţin rece iarna.

Circulaţia generală a atmosferei are ca trăsături principale frecvenţa relativ mare a advecţiilor lente de aer temperat – oceanic din V şi NV (mai ales în semestrul cald), frecvenţa de asemenea mare a advecţiilor de aer temperat – continental din NE şi E (mai ales în anotimpul rece), precum şi advecţiile mai puţin frecvente de aer arctic din N şi aer tropical maritim din SV şi S.

Regiune

Judeţul Galaţi face parte din Regiunea de  Dezvoltare Sud-Est (impreună cu judeţele Vrancea, Buzău, Brăila, Constanţa  şi Tulcea), din Euroregiunea Dunării de Jos (alaturi de raioanele din sudul  Republicii Moldova şi vestul Ucrainei) precum şi din Zona Economică Liberă  “Galaţi-Giurgiuleşti-Reni”.