Condiţii de muncă

Judeţul Galaţi

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

    2016

2017

2018

2019

2020

Număr accidentaţi – total 207 173 111 97 97 99 92 87

92

88 90 96 61
    din care:
        Mortal 21 16 12 5 15 7 8 2 4 8 6 3 5
        Incapacitate temporară de muncă 186 157 99 92 82 92 84 85 88 80 84 93 56
  din  total : accidentaţi în accidente

 colective de munca

9 5 12 4 6 : 7 6 5 3 3 0 0
 Rata accidentelor de muncă (‰) : 1,05 0,58 0,57 0,91 0,89 0,82 0,83 0,88 0,74 0,76 0,79 0,51