Conturi naţionale

               Produsul intern brut*)

                                                                                                                                                                      milioane  lei (RON) preţuri curente 

Judeţul Galati 20001) 20051) 20061) 20071) 20081) 20091) 20101) 20111) 20121) 20131) 20141) 20151) 20161) 20171) 2018 2019
 

 

1961,0 6484,7 7116,3 9158,8 10952,3 10248,2 10932,1 10965,7 11317,3 12220,1 12742,3 12648,2 12965,0 14672,8 16733,7 18696,0

 

 

*) conform metodologiei SEC 2010 si CAEN Rev2

1) date revizuite