Finanţe

Execuţia bugetelor locale

                                                                                                                                                                                                                                         milioane lei

Judeţul Galaţi 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Venituri – total 909,6 493,3 969,8 984,3 1032,8 1075,5 1139,7 1252,5 1294,1 1371,2 1260,2 1598,9 1724,3
     din care:
Subvenţii primite de la bugetul de stat 29,2 29,1 104,3 97,1 85,7 131,2 131,4 147,0 186,2 111,9 216,9 247,4 211,0
Cheltuieli – total 909,4 489,9 919,4 940,4 1038,6 1067,2 1121,6 1258,0 1236,7 1318,2 1183,1 1543,4 1706,7
Excedent (+) Deficit (-) : 3,4 50,4 43,9 -5,8 8,3 18,1 -5,5 57,4 53,0 77,1 55,5 17,6