Populatia ocupata civila, pe activitati ale economiei nationale la nivel CAEN Rev2

mii persoane

 

Judeţul Galaţi

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

Total economie 

 

181,9 185,9 186,3 183,4 180,6 175,1 177,0 178,2 179,4 175,8
Agricultură, silvicultură şi pescuit 60,3 61,7 58,7 56,9 49,6 42,5 42,8 43,4 43,0 41,3
Industrie 33 33,7 34,1 33,3 34,4 34,5 35,2 34,6 34,5 33,1
    Industrie extractivă 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,6 0,5 0,5
    Industrie prelucrătoare 26,9 27,6 28,3 27,7 28,9 29,2 29,8 29,1 29,1 28,0
    Energie electrică şi

    termică, gaze, apă

    şi aer condiţionat

2,5 2,5 2,3 2,0 1,8 1,7 1,6 1,2 1,2 0,9
    Distribuţia apei,

    salubritate,

    gestionare deşeuri

3,1 3,1 3,0 3,2 3,3 3,3 3,3 3,7 3,7 3,7
Construcţii 15,6 15,7 16,0 15,8 16,2 16,7 16,6 16,3 17,5 17,6
Comerţ 23,2 23,8 24,4 24,1 24,4 24,2 24,1 25,0 25,2 25,3
Transport şi depozitare 9,2 9,3 8,7 8,4 8,6 9,5 9,3 9,3 9,3 9,3
Hoteluri şi restaurante 2,9 2,9 3,7 3,6 3,8 4,0 4,4 4,6 4,7 4,3
Informaţii şi comunicaţii 1,7 1,9 2,5 2,4 2,9 2,9 3,0 2,9 3,1 3,1
Intermedieri financiare şi asigurări 1,7 1,6 1,7 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3
Tranzacţii imobiliare 0,9 1,0 1,2 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 2,4 2,3 2,8 3,1 3,0 3,0 3,1 3,3 3,3 3,0
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 4,4 4,9 5,3 6,6 7,0 7,6 8,1 7,5 7,6 8,0
Administraţie publică şi apărare 4,2 4,0 4,1 4,3 4,5 4,3 4,4 4,5 4,5 4,4
Învăţământ 9,9 10,0 9,7 9,7 9,7 10,1 9,9 9,9 9,7 9,5
Sănătate şi asistenţă socială 8,7 8,3 8,3 8,1 8,5 8,2 8,5 9,0 9,5 9,8
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 1,3 1,4 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,8 1,8 1,6
Alte activităţi de servicii 2,5 3,4 3,4 3,1 3,9 3,5 3,9 3,9 3,5 3,5