Drumurile publice, la 31 decembrie

km

Judeţul Galaţi

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Drumuri publice – total

1461

1463

1482 1524 1554 1558 1558 1561 1561 1559 1570 1596 1596
     din care:
                  Modernizate

277

285

384

385

385

385

385

608

608

589

615

731

794

           Cu imbrăcăminţi

uşoare rutiere

647

669

622

631

631

631

631

541

541

548

531

434

380

Din total drumuri publice:
        Drumuri naţionale 1)

220

227

310

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

             din care:
                   Modernizate

212

219

302

306

306

306

306

306

306

306

311

311

314

            Cu imbrăcăminţi

uşoare rutiere

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

3

3

        Drumuri judeţene şi        comunale

1241

1236

1172

1210

1240

1244

1244

1247

1247

1245

1256

1282

1282

             din care:
                   Modernizate

65

66

82

79

79

79

79

302

302

283

304

420

480

            Cu imbrăcăminţi

uşoare rutiere

639

661

614

623

623

623

623

533

533

540

528

431

380

Densitatea drumurilor publice pe 100 kmp teritoriu

32,7

32,8

33,2

34,1

34,8

34,9

34,9

35,0

35,0

34,9

35,2

35,7

35,7

 

1)  Inclusiv autostrăzi şi drumuri europene