Integritate institutionala

Cod etic/deontologic/de conduită

Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 şi destinaţia acestora

Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională

Planul de integritate al instituţiei 

Rapoarte privind stadiul implementarii masurilor prevazute atat in SNA cat si in planul de integritate

Situaţia incidentelor de integritate şi măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului

Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante