Numarul mediu al salariatilor, pe activitati ale economiei nationale la nivel CAEN Rev2

 

Judeţul Galaţi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total  economie 100399 102095 102005 103021 105375 107041 110192 112623 116449 113760
Agricultură, silvicultură şi pescuit 1745 1547 1793 1704 1942 2028 2169 2028 2203 2101
Industrie 27787 29075 27994 28254 28532 27918 28414 28137 29038 27759
    Industrie extractivă 499 482 444 431 381 319 411 592 468 472
    Industrie prelucrătoare 21965 23366 22756 23146 23874 23386 23867 23440 24406 23239
    Energie electrică şi

termică, gaze, apă

şi aer condiţionat

2649 2482 2273 2100 1640 1649 1600 1482 1168 1080
    Distribuţia apei,

salubritate,

gestionare deşeuri

2674 2745 2521 2577 2637 2564 2536 2623 2996 2968
Construcţii 9797 10982 10643 10430 10999 11626 11750 11254 12212 13189
Comerţ 18234 17398 18700 17760 18051 18000 18942 21006 21656 20449
Transport şi depozitare 7367 7266 6470 6499 6311 7048 7102 6970 7019 6870
Hoteluri şi restaurante 2109 2173 2220 2494 2582 2752 3670 3960 3864 3984
Informaţii şi comunicaţii 1419 1721 2161 2247 2392 2494 2650 2764 2832 2759
Intermedieri financiare şi asigurări 1471 1498 1445 1326 1256 1291 1212 1271 1231 1186
Tranzacţii imobiliare 738 681 724 581 743 802 666 668 715 821
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 1902 1560 2150 2627 2514 2350 2726 2841 2967 2547
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii support 4194 5106 4693 5848 6775 7458 7140 7258 7242 7408
Administraţie publică şi apărare 4149 3961 3906 4250 4242 4150 4213 4314 4441 4359
Învăţământ 9548 9612 9470 9227 9157 9397 9300 9197 9397 8900
Sănătate şi asistenţă socială 8119 7513 7438 7353 7620 7391 7868 8153 8649 8769
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 1095 1256 1418 1493 1433 1368 1384 1698 1688 1511
Alte activităţi de servicii 725 746 780 928 826 968 986 1104 1295 1148